Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – 2017

ROZUMNÍ

-stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…

Přinášíme lidem naději v beznadějné době

Společný program pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017


  1. Konec lží ve veřejném prostoru. Veřejnoprávní média financovaná všemi občany – ČT, ČRo případně další musí objektivně informovat o domácích a zahraničních událostech
  2. Zákaz politických neziskovek většinově financovaných ze zahraničí. Naopak podpora těch neziskových organizací starajících se o postižené a přestárlé občany, podporujících drahou léčbu pacientů trpících závažnými chorobami apod
  3. Naše případné setrvání v EU je podmíněno tím, že se Unie musí vrátit k původním hodnotám spolupráce rovnoprávných států. Obnovení práva veta pro všechny státy (tak jak tomu bylo před přijetím Lisabonské smlouvy). Stop nelegální imigraci. Odmítnutí vnucených kvót pro přerozdělování uprchlíků
  4. Funkční a závazné obecné referendum. Přímá volba a odvolatelnost politiků a soudců. Soudci voleni ne na doživotí, ale na funkční období. Státní úředník musí sloužit občanovi, nikoli naopak!
  5. Revize ustanovení zákona o nepřiměřené obraně: Můj dům, můj hrad. Každý kdo někoho, nebo něčí majetek napadne, musí počítat s účinnou obranou napadeného, převyšující sílu útoku. Zachování našeho zákona o zbraních a střelivech, který je nejlepším v EU. Zbraně v rukou slušných lidí nejsou hrozbou, ba právě naopak, mohou zabránit teroristickým útokům. Financování a vyzbrojování armády musí být zaměřené na obranu vlastního území. Podpořit výcvik a zabezpečení místních dobrovolnických jednotek . Žádná zahraniční vojska a instalace na našem území
  6. Potravinová soběstačnost a bezpečnost jsou součástí nezávislosti a obranyschopnosti státu. Vodu, včetně její distribuce a nerostné bohatství vrátit občanům této země. Zabránit drancování zdrojů strategických surovin (lithium).
  7. V péči o občana zajistit a financovat dostupné a kvalitní zdravotnictví pro všechny.
  8. Zajistit návrat ke kvalitě našeho školství. Podpora české kultury. Stop nepromyšleným inovacím typu téměř povinné inkluze. Zachovat praktické školy a systém speciálního školství, které je u nás na velmi vysoké úrovni. V sociálním zabezpečení musí být důchod toho, kdo celý život pracoval, vyšší než jakékoliv sociální dávky.
  9. Povinnými reinvesticemi omezit nepřiměřený vývoz zisků korporací a řetězců do zahraničí. Podpořit naše malé a střední podnikatele a živnostníky. Zrušit EET a kontrolní hlášení DPH pro malé živnostníky a podnikatele.
  10. Podporou ekologického zemědělství a drobného farmářství zamezit devastaci krajiny zemědělskými velkopodniky. Zelenou politiku vrátit tam kam patří. Místo politických proklamací a rozhodnutí devastující tradiční život obcí (např. bezzásahová zóna na Šumavě, příprava NP Křivoklátsko), rozumnými řešeními chránit přírodu ve shodě s životem obyvatel.